Friday, April 27, 2007

Esko Kurvisen väitös 4.5.2007 klo 12

"Esko Kurvisen väitöskirja auttaa ymmärtämään sosiaalista vuorovaikutusta
tietoyhteiskunnassa

Taiteen maisteri, teollinen muotoilija Esko Kurvisen väitöskirja
Prototyping Social Action tarkastetaan Taideteollisessa korkeakoulussa
(suuri luentosali, 8. krs, Hämeentie 135 C, Helsinki) perjantaina 4.
toukokuuta 2007 kello 12. Vastaväittäjä on PhD Jack Whalen, Palo Alto
Research Center, Yhdysvallat. Väitös kuuluu muotoilun osaston
tutkimusalaan.

***
Esko Kurvisen artikkeliväitöskirja esittelee joukon tutkimuksia
mobiilin kuvaviestinnän, läsnä olevan ja tilannetietoisen tietotekniikan
(ubiquitous and context-aware computing) sekä muotoilutyön tutkimuksen
alueilta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää paremmin, miten
ihmiset käyttävät vuorovaikutteisia tuotteita.

Usein tutkimus- ja suunnitteluhaasteena ei ole niinkään tietyn laitteen
tai palvelun ominaisuuksien määrittely, vaan niiden mahdollistaman
sosiaalisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja tämän ymmärryksen tuominen
osaksi suunnitteluprosessia. Esimerkiksi teksti- tai kuvaviesteissä
ihmiset usein viittaavat tai vastaavat viesteillään aiemmin
vastaanottamiinsa viesteihin. Tällöin viestien merkitykset ja sisällöt
rakentuvat asteittain ihmisten yhteistoiminnan tuloksena. Ihmiset
opettelevat uuden teknologian käytön yhdessä toistensa kanssa. Heille ja
heidän sidosryhmilleen sopivien käyttötapojen löytäminen on askeleittain
etenevä prosessi, jota tuotekehittelijöiden tulisi ymmärtää.

Tutkimus selvittää sosiaalista vuorovaikutusta ja sen jäsentyneisyyttä
ja rakentumista teknologiaintensiivisissä tai teknologiavälitteisissä
tilanteissa. Se kertoo myös, mitä erilaisia tutkimuksellisia, soveltavia
tai muita tarkoituksia tämä lähestymistapa voi palvella
tuotekehitysprosessissa tai sen liepeillä. Tämän päivän muotoilija
luovii organisatoristen ja teknologisten rajoitteiden ja
mahdollisuuksien välillä. Muotoiluratkaisut nousevat kokous- ja
dokumenttivetoisesta keskustelusta, jossa muotoilijan tehtävänä on
luonnostella ulkonäöllinen ja toiminnallinen kokonaisuus hajanaisten
ideoiden, vaatimusten ja rajoitteiden pohjalta.

Esko Kurvinen on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta
teolliseksi muotoilijaksi 1997. Hän on työskennellyt muotoilijana
prosessiteollisuudessa sekä vuodesta 1999 konsulttina ja tutkijana eri
tutkimusryhmissä ja seurannut muun muassa mobiilin kuvaviestinnän
kehitystä sen alkuvaiheista lähtien. Tällä hetkellä hän työskentelee
tutkijana Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:ssä (Helsinki Institute for
Information Technology).

Lisätietoja: Esko Kurvinen, esko.kurvinen a* hiit.fi "

No comments: