Wednesday, August 15, 2007

Kathleen Irwinin väitöstilaisuus la 25. 8. klo 12

Lavastustaiteen väitös tarkastelee tilan ja esitystapahtuman suhteita.

Kathleen Irwinin (MA) väitöskirja The Ambit of Performativity. How Site Makes Meaning in Site-Spesific Performance tarkastetaan Taideteollisessa korkeakoulussa (Mediakeskus Lume, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki) lauantaina 25. elokuuta 2007 kello 12. Vastaväittäjänä toimii professori Mike Pearson, University of Wales Aberystwyth. Väitös kuuluu lavastustaiteen tutkimusalaan.

Kathleen Irwinin väitöstutkimuksen kohteena on monialainen, yhteisöllinen performanssiteos, The Weyburn Project. Tämä mittava tuotanto toteutettiin vuonna 2002 tyhjillään olevassa mielisairaalassa Weyburnissa Kanadassa, Saskatchewanin alueella. Tutkimus etenee skenografisesta näkökulmasta ja keskittyy ensisijaisesti tilallisuuteen ja ”löydetyn” tilan tarjoamiin mahdollisuuksiin tuottaa uusia merkityksiä teokselle. Väitöskirjaan liittyy dokumenttielokuva Weyburn - An Archaeology of Madness, jossa esitellään projektin vaiheet ideoinnista lopulliseen tuotantoon. Elokuva julkaistaan dvd:llä väitöskirjan yhteydessä.

Väitöskirja tarkastelee yleisesti fyysiseen ilmaisuun perustuvia ja tilasidonnaisia toimintatapoja osana kuvataiteen ja esittävän taiteen kenttää. Tutkimus hahmottaa suuntausta kohti ”löydettyjä” ja tuottavia erityistiloja, jotka ovat keskeinen osa työtä itseään. Tilallisuus voi Irwinin mukaan toimia esityksen ohjenuorana teatraalisuuden sijaan.

Teoreettisen viitekehyksen avulla eritellään, kuinka tila lähtökohtaisesti tuottaa merkityksiä, kuinka näitä merkityksiä viestitetään ja vastaanotetaan löydetyssä tilassa ja kuinka skenografinen tutkimus toimii tämän prosessin välittäjänä. Tutkimus sijoittuu postmodernismin ehtoja noudattelevan estetiikan alueelle. Keskeistä on suhde maailmaan, jossa satunnaisuudella ja sattumalla on oleellinen vaikutus. Esityksen kannalta erityisen merkittäviä ovat tilanteet, joissa todellisen ja teatterillisen välinen raja hälvenee ja seurauksena syntyy ”ylimääräisiä” merkityksiä.

Väitöskirjan mukaan globalisaation paineessa tilasidonnaisuus voi esittäytyä myös tietoisena strategiana. Taiteilijat ja esiintyjät voivat luoda yhteyksiä ja toimia paikallisesti tekemällä tiloihin ja lähiyhteisöihin keskittyvää työtä. Tällaiset suhteet ovat moniäänisiä ja määrittelemättömiä, kuten tilatkin.

Kathleen Irwin työskentelee lavastustaiteen apulaisprofessorina Reginan yliopistossa Kanadassa. Hän tutkii tyhjillään olevien rakennusten elävöittämistä performanssitaiteen avulla ja tilojen
uudelleenkehittämistä kestävään kulttuurikäyttöön.

Lisätietoja: Kathleen Irwin, kathleen.irwin a* uregina.ca tai koordinaattori Kirsi Rinne, kirsi.rinne a* uiah.fi, puh. 040 5929 466

Väitöskirja The Ambit of Performativity. How Site Makes Meaning in Site-Spesific Performance on ilmestynyt Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarjassa. Tilaukset ja arvostelukappaleet: TaiK Julkaisut, puh. (09) 7563 0319, books a* uiah.fi

No comments: