Friday, January 22, 2010

Jo muinaiset roomalaiset

Kaikki yhtäläisyydet oikeisiin henkilöihin, eläviin tai kuolleisiin, ovat puhtaasti sattumanvaraisia.

No comments: